تلویزیون ملی ایران هر آنچه را که می خواهید درباره سریالهای خارجی و کارتونهای به نمایش درآمده از تلویزیون ملی ایران در قبل از انقلاب بدانید را برای شما تدارک دیده ایم. اطلاعات بیشتر، تصاویر و ویدیوهای مرتبط را در کانال تلگرامی nostalgia50@ دنبال نمایید. تلفن ثبت سفارش محصولات عرضه شده: 09901880719 http://nostalgia50.mihanblog.com 2019-08-21T01:15:43+01:00 text/html 2019-08-09T18:24:05+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده عرضه فایلهای اصلی و رنگی مجموعه کتب نوستالژی دهه 50 و سایر محصولات http://nostalgia50.mihanblog.com/post/280 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8369211126/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9_%DB%B0%DB%B7_%DB%B1%DB%B5_%DB%B0%DB%B9_%DB%B2%DB%B7_%DB%B1%DB%B2.jpg" alt=""> <div><br></div><div><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(207, 232, 232);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 18px;">اگر مایل هستید قبل از تهیه محصولات عرضه شده در این صفحه، از وضعیت و کیفیت آنها مطلع شوید پیشنهاد می کنیم از فایل های عرضه شده در آدرس زیر بازدید نمایید. در مشارکت با سایت معظم و معتبر فایلو عرضه و دانلود فایلهای پی دی اف اصلی و رنگی مجموعه کتب نوستالژی دهه 50 در کسری از دقیقه مهیا شده است. دانلود فایلها با مراجعه به سایت&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(142, 68, 173);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 22px;">&nbsp;https://nostalgia50.filo.ir</span></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(207, 232, 232);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 18px;">مجموعه فایلهای پی دی اف اصلی و رنگی کتابهای نوستالژی دهه 50 را ملاحظه نمایید و اگر پسندیدید اصل خود کتب را نیز تهیه فرمایید.</span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(207, 232, 232);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 18px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(142, 68, 173);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 24px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;https://nostalgia50.filo.ir</span></span></p></div> text/html 2019-07-30T08:45:27+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده هدیه برای همه http://nostalgia50.mihanblog.com/post/278 <br><div><font size="4"><br></font></div><div><font color="#009900" size="4">مژده.. مژده... برای کلیه سفارشها و درخواستهای خرید ( چه یک جلد کتاب باشد چه پکیج کامل)، هدیه ویژه دی وی دی مجموعه 30 جلدی کتابهای تن تن و دو فیلم سینمایی تن تن ارسال خواهد شد.</font></div><div><font color="#009900" size="5"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8368341876/arashk4330_111616_12134696_1.jpg" alt=""></div> text/html 2019-07-23T05:35:03+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده سو استفاده و استفاده غیر قانونی برخی سایتها و افراد از مجموعه اطلاعات مندرج در کتب نوستالژی دهه 50 http://nostalgia50.mihanblog.com/post/275 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8367543884/va.PNG" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8367543900/vaa.PNG" alt=""> text/html 2019-07-20T05:18:11+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده طرح 1+3 بهترین هدیه برای عزیزانتان http://nostalgia50.mihanblog.com/post/272 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8367208284/_6osmqH1_400x400.png" alt=""> <div><br></div><div><span style="font-size: large;">طرح 1+3:</span><span style="font-size: large;">&nbsp;با خرید 3 سری از هر یک از محصولات معرفی و عرضه شده 1 سری از آن محصول را هم به رایگان دریافت دارید.( 3تا بخرید 4تا ببرید) بهترین هدیه برای عزیزانتان.</span></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;ثبت سفارش: 09901880719</font></div> text/html 2019-07-19T07:18:46+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده نحوه تهیه مجموعه کتب و دی وی دی های معرفی و ارایه شده http://nostalgia50.mihanblog.com/post/145 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8319845200/ALL_INT.jpg" alt=""> <div><font face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><p style="font-weight: 700;"><font face="Mihan-Iransans" style="font-weight: 400;" size="3">دوستان و همراهان گرامی</font></p><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;آنگونه که ناشر کتابهای نوستالژی دهه ۵۰ می گوید با توجه به وضعیت نامناسب و آشفته بازار کاغذ و صنعت نشر و چاپ، جهت چاپهای بعدی این کتابها، قیمتها حدود دو سه برابر خواهد شد لذا پیشنهاد می شود در صورت تمایل برای تهیه کتب و یا پکیج کامل نوستالژی دهه ۵۰ هرچه زودتر اقدام نمایید.</font></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font size="4">الف- کتاب نوستالژی دهه ۵۰ جلد اول به همراه هزینه ارسال:۵۵۰۰۰&nbsp;تومان</font></div><div><font size="4"></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">ب-&nbsp;</font><span style="font-size: large;">کتاب نوستالژی دهه ۵۰ جلد دوم به همراه هزینه ارسال:&nbsp;</span><font size="4">۴۰۰۰۰&nbsp;تومان</font></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">ج-&nbsp;</span><span style="font-size: large;">کتاب نوستالژی دهه ۵۰ جلد سوم به همراه هزینه ارسال:&nbsp;</span><font size="4">۴۰۰۰۰</font><span style="font-size: large;">&nbsp;تومان</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">د-&nbsp;</span><font size="4">مجموعه ۳ جلدی کتابهای نوستالژی دهه ۵۰ جلدهای اول، دوم و سوم به همراه سی دی فایلهای پی دی اف و رنگی کتب به همراه هزینه ارسال :&nbsp;۱۱</font><span style="font-size: large;">۰</span><font size="4">۰۰۰</font><span style="font-size: large;">&nbsp;تومان&nbsp;&nbsp;</span></div><div><div><br></div><div><font size="4">ه- ۲ عدد دی وی دی منتخب سریالها&nbsp; به همراه هزینه ارسال:&nbsp;</font><span style="font-size: large;">۴</span><span style="font-size: large;">۵</span><span style="font-size: large;">۰۰۰</span><span style="font-size: large;">&nbsp;تومان</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><font size="4">و- ۲ عدد دی وی دی منتخب کارتونها&nbsp; به همراه هزینه ارسال:&nbsp;</font><span style="font-size: large;">۴</span><span style="font-size: large;">۵</span><span style="font-size: large;">۰۰۰</span><span style="font-size: large;">&nbsp;تومان&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">ز- مجموعه ۴ عدد دی وی دی منتخب سریالها و کارتونها در یک بسته بندی شیک به همراه هزینه ارسال: ۷</span><span style="font-size: large;">۵</span><span style="font-size: large;">۰۰۰ تومان</span></div><div><br></div><div><font size="4">ح- مجموعه مجلات تماشا بر روی ۳ عدد دی وی دی به همراه هزینه ارسال:</font><span style="font-size: large;">&nbsp;</span><span style="font-size: large;">۷</span><span style="font-size: large;">۵</span><span style="font-size: large;">۰۰۰ تومان</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-size: large;">ط- مجموعه فایل های پی دی اف کتاب های نوستالژی دهه&nbsp;</span><span style="font-size: large;">۵۰ جلدهای اول تا سوم به همراه پکیج نوستالژی دهه&nbsp;</span><span style="font-size: large;">۵۰ ارسال می گردد.</span></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4">ی - پکیج کامل شامل ۳ جلد کتاب " نوستالژی دهه ۵۰"، جلدهای اول،دوم و سوم، ۲ عدد دی وی دی منتخب سریالها، ۲عدد دی وی دی منتخب کارتونها و مجموعه کامل مجلات تماشا بر روی ۳ حلقه دی وی دی</font><font size="4">&nbsp;( در مجموع ۳ جلد کتاب و ۷ حلقه دی وی دی +&nbsp;</font><span style="font-size: large;">۲</span><font size="4">&nbsp;حلقه دی وی دی هدایا ) + مجموعه فایل اصلی پی دی اف سه جلد کتاب نوستالژی دهه&nbsp;</font><span style="font-size: large;">۵۰ با</span><span style="font-size: large;">&nbsp;</span><font size="4">با&nbsp;&nbsp;</font><span style="font-size: large;">۲</span><font size="4">۰ درصد تخفیف : ۲۱۵۰۰۰ تومان</font><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><div><span style="font-size: large;">&nbsp;<font color="#006600">هدایای ویژه همراه پکیج کامل:&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-size: large;"><font color="#006600"><br></font></span></div><div><span style="font-size: large;"><font color="#006600">1- مجموعه موسیقی منتخب سریالهای خارجی و فیلمهای سینمایی</font></span></div><div><span style="font-size: large;"><font color="#006600">2- مجموعه منتخب سریالها و کارتونهای دوبله شده</font></span></div><div><span style="font-size: large;"><font color="#006600">3- قسمت نخست از سریال مرد شش میلیون دلاری با دوبله فارسی و کیفیت عالی</font></span></div></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: large;">4-&nbsp;</span></font><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: large;">سریال کامل میشل استروگف - بدون سانسور دوبله قدیم</span></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: large;">5-&nbsp;</span></font><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: large;">سریال کامل جزیره اسرار آمیز با بازی عمر شریف - دوبله قدیم</span></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: large;">6 - سریال زورو - دوبله قدیم</span></font></div><div><span style="font-size: large;"><font color="#006600">7- سریال در تعقیب جو- دوبله قدیم</font></span></div><div><span style="font-size: large;"><font color="#006600">8- مجموعه کارتونی تنسی تاکسیدو و چاملی- دوبله قدیم</font></span></div><div><span style="font-size: large;"><font color="#006600">9- مجموعه کارتونی ماجراهای گالیور- دوبله قدیم</font></span></div><div><span style="font-size: large;"><font color="#006600">10- مجموعه کارتونی دره دایناسورها- دوبله قدیم</font></span></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4" color="#990000">علاقمندان جهت تهیه هر یک از موارد فوق، مبلغ مورد نظر را به شماره کارت&nbsp; 5029081009485992 بانک توسعه تعاون به نام محمدرضا عبدالکریم زاده واریز کرده و یا از طریق درگاه پرداخت اینترنتی آنلاین زرین پال، مبلغ را واریز نموده سپس&nbsp; عنوان مورد ( یا موارد) درخواستی خود را به همراه آدرس کامل پستی به شماره 09901880719 پیامک یا در تلگرام وارد و یا به ایمیل mohabkash@gmail.com ارسال نموده تا در اسرع وقت مورد یا موارد درخواستی ارسال گردد.</font></div></div><div><font size="4"><br></font></div><div><div><font size="4"></font></div> <div> <div style="FONT-FAMILY: Tahoma, arial; FONT-WEIGHT: 700"><font size="4">با کلیک بر روی لینک زیر وارد سیستم پرداخت مطمین و آنلاین زرین پال شوید:</font></div> <div style="FONT-FAMILY: Tahoma, arial; FONT-WEIGHT: 700"><font size="4"><br></font></div> <div style="FONT-FAMILY: Tahoma, arial; FONT-WEIGHT: 700"><a style="TEXT-ALIGN: center; FONT-FAMILY: IRANSans; COLOR: rgb(41,121,255); text-decoration-line: none; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased" href="https://zarinp.al/@nostalgia50"><font size="4">https://Zarinp.al/@nostalgia50</font></a></div></div><br><br></div><div><p class="MsoNormal" align="right" style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: 700; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><br></p></div> text/html 2019-06-28T11:38:26+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده بخشی از هدایای همراه پکیج کامل نوستالژی دهه 50 http://nostalgia50.mihanblog.com/post/267 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8365150476/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9_%DB%B0%DB%B6_%DB%B2%DB%B8_%DB%B1%DB%B6_%DB%B1%DB%B9_%DB%B1%DB%B4.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4">بخشی از هدایای تعلق گرفته به خریداران پکیج کامل نوستالژی دهه 50. سریالهای زورو، در تعقیب جو، میشل استروگف، جزیره اسرارآمیز و کارتونهای تنسی تاکسیدو، گالیور و دره دایناسورها همگی دوبله قدیم</font></div> text/html 2019-06-28T06:56:41+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده تابستانی داغ با هدایایی جذاب و نوستالژیک http://nostalgia50.mihanblog.com/post/264 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8365059700/33333.PNG" alt=""></div><div><br><div><div><font size="4">تابستانی داغ با هدایایی ویژه ... سه مجموعه کارتونی جذاب و خاطره انگیز دهه پنجاهی با دوبله قدیم.. هدیه ویژه ما به خریداران پکیج کامل نوستالژی دهه 50</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000">تنسی تاکسیدو و چاملی</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">ماجراهای گالیور</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">دره دایناسورها</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4">با خرید پکیج کامل نوستالژی دهه 50 علاوه بر دریافت هدایای قبلی مجموعه کارتونهای ذکر شده نیز برای خریداران محترم ارسال خواهد شد.</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099">تلفن ثبت سفارش: 09901880719</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div></div> text/html 2019-06-23T11:50:49+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده به کانال تلگرامی تلویزیون ملی ایران بپیوندید http://nostalgia50.mihanblog.com/post/262 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8364501142/photo_2018_07_11_17_38_06.jpg" alt=""> <div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">به کانال تلگرامی تلویزیون ملی ایران بپیوندید و از ویدیو ها، موسیقی ها، تصاویر و مطالب مرتبط با برنامه های تلویزیون ملی ایران لذت ببرید:</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">nostalgia50@</font></div> text/html 2019-06-22T04:20:07+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده عرضه مجموعه های آموزش زبان انگلیسی http://nostalgia50.mihanblog.com/post/260 &nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8364352234/zaban.PNG" alt=""><div><br></div><div><font size="4">تابستان امسال را با بهترین مجموعه های آموزش زبان انگلیسی آغاز نمایید... با تخفیفهای ویژه برای خریداران پکیج کامل نوستالژی دهه 50</font></div><div><font size="4"><br></font><div><font size="4">مجموعه آموزش زبان انگلیسی انگلیش فور یو . 4 حلقه دی وی دی . قیمت با هزینه ارسال: 50000 تومان. برای خریداران پکیج کامل نوستالژی دهه 50 این مجموعه با قیمت 30000 تومان ارسال می شود.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">مجموعه آموزش زبان انگلیسی انگلیش فالو می . 1حلقه دی وی دی . قیمت با هزینه ارسال:30000 تومان. برای خریداران پکیج کامل نوستالژی دهه 50 این مجموعه با قیمت 10000 تومان ارسال می شود.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">مجموعه آموزش زبان انگلیسی انگلیش اینترچنج . 1 حلقه دی وی دی . قیمت با هزینه ارسال: 30000 تومان. برای خریداران پکیج کامل نوستالژی دهه 50 این مجموعه با قیمت 10000 تومان ارسال می شود.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">مجموعه آموزش زبان انگلیسی هدوی .1 حلقه دی وی دی . قیمت با هزینه ارسال: 30000 تومان. برای خریداران پکیج کامل نوستالژی دهه 50 این مجموعه با قیمت 10000 تومان ارسال می شود.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><span style="font-size: large;">مجموعه آموزش زبان انگلیسی دیالوگ . 9 حلقه دی وی دی . قیمت با هزینه ارسال: 100000 تومان. برای خریداران پکیج کامل نوستالژی دهه 50 این مجموعه با قیمت 60000تومان ارسال می شود.</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><font size="4">مجموعه آموزش زبان انگلیسی مجیک . 2 حلقه دی وی دی . قیمت با هزینه ارسال: 50000 تومان. برای خریداران پکیج کامل نوستالژی دهه 50 این مجموعه با قیمت 20000 تومان ارسال می شود.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">مجموعه آموزش زبان انگلیسی لرنینگ انگلیش 3 حلقه دی وی دی . قیمت با هزینه ارسال: 50000 تومان. برای خریداران پکیج کامل نوستالژی دهه 50 این مجموعه با قیمت 25000 تومان ارسال می شود.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">مجموعه آموزش زبان انگلیسی نصرت 1و 2. 1 حلقه دی وی دی . قیمت با هزینه ارسال: 40000 تومان. برای خریداران پکیج کامل نوستالژی دهه 50 این مجموعه با قیمت 20000 تومان ارسال می شود.</font></div></div><div><font size="4"><br></font></div><div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: 700;"><font size="4">با کلیک بر روی لینک زیر وارد سیستم پرداخت مطمین و آنلاین زرین پال شوید:</font></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: 700;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: 700;"><font size="4" style="text-align: center; font-family: IRANSans; color: rgb(41, 121, 255); text-decoration-line: none; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><a href="https://zarinp.al/@nostalgia50" style="text-align: center; font-family: IRANSans; color: rgb(41, 121, 255); text-decoration-line: none; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased;">https://Zarinp.al/@nostalgia50</a></font></div></div><div><br></div> text/html 2019-06-19T12:50:10+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده مجموعه کامل مجلات تماشا از سال 1349 تا سال 1357 http://nostalgia50.mihanblog.com/post/259 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8364094342/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9_%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B7_%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB%B5_%DB%B0%DB%B4.jpg" alt=""> <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8364718326/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9_%DB%B0%DB%B5_%DB%B2%DB%B8_%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B8_%DB%B1%DB%B2.jpg" alt=""></div><div><p><font size="4">سری کامل مجله تماشا را با تخفیف ویژه تهیه نمایید.</font></p><div><div><span style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"><font size="4"><font color="#222222">این مجله وزین که در دهه ۵۰ به صورت هفتگی منتشر می‌شد در برگیرنده مطالب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری و همچنین مطالب مربوط به&nbsp;</font><font color="#009900">برنامه‌های تلویزیون و جدول هفتگی پخش برنامه‌های تلویزیون</font><font color="#222222">&nbsp;بود.</font></font></span></div><div><div><br></div><div><font size="4">با یک جستجوی ساده در اینترنت متوجه خواهید شد که مجموعه دی وی دی های مجلات تماشا در برخی سایتها تا قیمت</font><font size="5">&nbsp;<font color="#ff0000">۱۴۰۰۰۰ تومان</font></font><font size="4">&nbsp;نیز به فروش می رسد. علاقمندان می توانند این مجموعه را با تخفیف ویژه و فقط به قیمت&nbsp;</font><font color="#3333ff" size="5">۷۵۰۰۰&nbsp;تومان</font><span style="font-size: large;">&nbsp;تهیه نمایند.</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: 700;"><font size="4">با کلیک بر روی لینک زیر وارد سیستم پرداخت مطمین و آنلاین زرین پال شوید:</font></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: 700;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: 700;"><font size="4" style="text-align: center; font-family: IRANSans; color: rgb(41, 121, 255); text-decoration-line: none; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><a href="https://zarinp.al/@nostalgia50" style="text-align: center; font-family: IRANSans; color: rgb(41, 121, 255); text-decoration-line: none; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased;">https://Zarinp.al/@nostalgia50</a></font></div></div><div><br></div><div><br style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: 700;"></div></div></div><div><div><div><br style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: 700;"></div></div></div></div> text/html 2019-06-18T07:13:25+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده عرضه مجموعه کامل کتابهای تن تن و میلو به همراه فیلم انیمیشن معبد خورشید دوبله قبل از انقلاب http://nostalgia50.mihanblog.com/post/258 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8363944234/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9_%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B3%DB%B7_%DB%B5%DB%B2.jpg" alt=""> <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8364718634/dc4a28c7_0e7e_41fc_bbe0_49ff75980589.jpg" alt=""></div><div><font size="4">&nbsp;</font></div><div><font size="4">با اینکه در مجموع 24 عنوان کتاب با محوریت کاراکتر تن تن به نگارش درآمده لیکن از دهه 50 خورشیدی تا کنون 30 جلد کتاب با محوریت این شخصیت در ایران به چاپ رسیده است. فایل پی دی اف هر 30 جلد کتاب با کیفیت عالی به همراه فیلم انیمیشن معبد خورشید دوبله دهه 50 خورشیدی و فیلم انیمیشن ماجراهای تن تن اثر استیون اسپیلبرگ بر روی یک حلقه دی وی دی تقدیم به علاقمندان تن تن و میلو. قیمت این دی وی دی با هزینه ارسال 35000 تومان است که برای خریداران پکیج کامل نوستالژی دهه 50 با 70 درصد تخفیف به قیمت 10000 تومان عرضه می شود. ثبت سفارش:</font><span style="font-size: large;">09901880719</span><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: 700;"><font size="4">با کلیک بر روی لینک زیر وارد سیستم پرداخت مطمین و آنلاین زرین پال شوید:</font></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: 700;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: 700;"><font size="4" style="text-align: center; font-family: IRANSans; color: rgb(41, 121, 255); text-decoration-line: none; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><a href="https://zarinp.al/@nostalgia50" style="text-align: center; font-family: IRANSans; color: rgb(41, 121, 255); text-decoration-line: none; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased;">https://Zarinp.al/@nostalgia50</a></font></div></div><div><br></div> text/html 2019-06-09T04:35:29+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده همراهان گرامی لطفا توجه بفرمایید http://nostalgia50.mihanblog.com/post/252 <font size="4" color="#ff0000">همراهان گرامی و عالیقدر صفحه تلویزیون ملی ایران لطفا به مطالب ذیل توجه بفرمایید:</font><div><font color="#ff0000" size="4"><br></font><div><font size="4">دوستان زیادی با ما تماس می گیرند و درخواست سریالهای پخش شده از تلویزیون در قبل از انقلاب را بصورت کامل و دوبله قدیم دارند. باستحضار همه علاقمندان می رساند که نه تنها ما بلکه هیچکس نمی تواند ادعای این را داشته باشد که سریالهای قدیمی را بصورت کامل در اختیار دارد و اگر چنین ادعایی شد حتما به شک بیفتید. حالا چرا این ادعا را داریم؟</font></div><div><font size="4">اولا خیلی از سریالها در همان قبل از انقلاب بصورت کامل از تلویزیون پخش نشده مثلا سریال بسیار معروف مرد شش میلیون دلاری فقط 4 فصل این سریال از تلویزیون ملی ایران به نمایش درآمده است. ثانیا برخی سایتها ادعای در اختیار داشتن سریالها بصورت کامل و دوبله را دارند و افراد زیادی گول این تبلیغات را می خورند و خرید می نمایند ولی وقتی آنچه که برایشان ارسال شده را می بینند متوجه می شوند چه کلاهی سرشان رفته است. ثالثا اگر سریالهای قدیمی بصورت کامل و دوبله موجود بود شبکه های ماهواره ای همچون جم آنها را می خرید و پخش می کرد و اینقدر هزینه دوبلاژ مجدد نمی داد.</font></div><div><font size="4">فقط و فقط سریالهای قدیمی دوبله شده در شبکه جم کلاسیک ممکن است در دسترس افراد باشد که می توان انها را تهیه نمود ( البته اگر دوبله شان را می پسندید)</font></div><div><font size="4">با این وجود پس از سالها تفحص در این زمینه ما توانسته ایم بخشهای کوچک در حد چند دقیقه ای از سریالهای قدیمی را با همان دوبله قدیم جمع آوری نماییم که در پکیج کامل نوستالژی دهه 50 عرضه شده است که اگر مایل باشید می توانید آنها را تهیه نمایید. سریالهایی نظیر:</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099">کوجک- بالاتر ازخطر- هاوایی- غرب وحشی- هاکلبریفین- زنبور سبز- سرزمین عجایب- افسونگر- سوییچ- پیشتازان فضا- جایزه بگیر- تارزان- بتمن- در تعقیب جو- زورو- میشل استروگف- دنیا در جنگ- روح کاپیتان گرگ- روهاید- بونانزا- سرزمین گمشدگان- سویینی- فلیپر- کهکشان و...</font></div> </div> text/html 2019-06-08T12:48:38+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده عرضه مجموعه کتب نوستالژی دهه 50 http://nostalgia50.mihanblog.com/post/249 <span style="font-size: large;">عرضه و ارایه ی نخستین و تنها مراجع رسمی و معتبر در رابطه با معرفی برنامه های تلویزیون ملی ایران در قبل از انقلاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد</span><div><font size="4"><br></font> <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8362959284/photo_2019_06_08_17_09_50.jpg" alt=""></div></div><div><br></div><div><font size="4">آدرس مرکز پخش:</font></div><div><font size="4">کاشان - صندوق پستی 1457- 87135</font></div><div><font size="4">تلفن جهت ثبت سفارش:</font></div><div><font size="4">09901880719</font></div><div><font size="4">09132611074</font></div><div><font size="4">09359776846</font></div> text/html 2019-05-30T07:07:04+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده صدها ویدیو منتخب سریالها و کارتونهای به نمایش درآمده از تلویزیون ملی ایران در قالب 4 دی وی دی http://nostalgia50.mihanblog.com/post/242 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8362069500/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8_%DB%B1%DB%B2_%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B9_%DB%B2%DB%B5_%DB%B1%DB%B1.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8362069542/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B7_%DB%B2%DB%B9_%DB%B0%DB%B9_%DB%B2%DB%B7_%DB%B0%DB%B4.jpg" alt=""> text/html 2019-05-21T18:48:54+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده دانلود فایل پی دی اف کتابهای نوستالژی دهه 50 و طرح جلد مجلات تی وی گاید http://nostalgia50.mihanblog.com/post/237 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8360812368/pppppp.PNG" alt=""> <div><font size="4">در مشارکت با سایت معظم و معتبر فایلو عرضه و دانلود فایلهای پی دی اف اصلی و رنگی مجموعه کتب نوستالژی دهه 50 در کسری از دقیقه مهیا شده است. دانلود فایلها با مراجعه به سایت </font><font size="5" color="#3333ff">https://nostalgia50.filo.ir</font></div><div><br></div><div><font size="4">همین الان فایلهای پی دی اف کتب نوستالژی دهه 50</font><font size="4">&nbsp;را دریافت نمایید، بخوانید، لذت ببرید و اگر دوست داشتید اصل کتب را نیز تهیه بفرمایید . همچنین</font><span style="font-size: large;">&nbsp;طرح جلد مجلات تی وی گاید جهت دانلود عرضه می شود.</span><font size="4">&nbsp;دانلود فایلها با مراجعه به سایت&nbsp; &nbsp;</font><font size="5" color="#000099">https://nostalgia50.filo.ir</font></div> text/html 2019-05-15T07:15:47+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده عرضه تک شماره های مجلات تماشا http://nostalgia50.mihanblog.com/post/234 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8360505342/tammmm.PNG" alt=""> <div><br></div><div><font size="4">مجلات تماشا را بصورت تک شماره خریداری نمایید. این امکان فراهم شده که از یک شماره تا به هر تعداد از مجلات تماشا را خواهان باشید به ایمیل شما ارسال داریم.</font></div><div><div><font size="4">فهرست شماره های مجلات تماشا بر اساس سال نشر:</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;<font color="#006600">سال 1349 شماره 1</font></font></div><div><font size="4" color="#006600">سال 1350 از شماره 2 تا شماره 52</font></div><div><font size="4" color="#006600">سال 1351 از شماره 53 تا شماره 103</font></div><div><font size="4" color="#006600">سال 1352 از شماره 104 تا شماره 153</font></div><div><font size="4" color="#006600">سال 1353 از شماره 154 تا شماره 204</font></div><div><font size="4" color="#006600">سال 1354 از شماره 205 تا شماره 253</font></div><div><font size="4" color="#006600">سال 1355 از شماره 254 تا شماره 304</font></div><div><font size="4" color="#006600">سال 1356 از شماره 305 تا شماره 355</font></div><div><font size="4" color="#006600">سال 1357 از شماره 356 تا شماره 390&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">جهت تهیه هر شماره ( یا چندین شماره) از مجلات تماشا به ازای هر شماره مبلغ 3000 تومان از طریق لینک پرداخت زرین پال واریز نمایید. درج ایمیل و شماره تماس برای ارسال فایلها ضروری است. شماره یا شماره های درخواستی از مجله تماشا را نیز در بخش توضیحات درج فرمایید.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="5" color="#000099">همچنین می توانید کلیه شماره های مجلات تماشا ( 390 شماره) را بر روی 3 حلقه دی وی دی به قیمت استثنایی 75000 تومان تهیه نمایید</font></div><div><font size="4">.&nbsp;</font></div></div><div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: 700;"><font size="4">با کلیک بر روی لینک زیر وارد سیستم پرداخت مطمین و آنلاین زرین پال شوید:</font></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: 700;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: 700;"><a href="https://zarinp.al/@nostalgia50" style="color: rgb(41, 121, 255); text-decoration-line: none; font-family: IRANSans; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-align: center;"><font size="4">https://Zarinp.al/@nostalgia50</font></a></div></div><div><br></div> text/html 2019-05-14T18:15:36+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده عرضه پکیج کامل نوستالژی دهه 50 بر روی فلش مموری 32 گیگ http://nostalgia50.mihanblog.com/post/240 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8361334418/Toshiba_U202_32GB_pic1_800x500_Copy.jpg" alt=""> <div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">مژده به علاقمندان...&nbsp;عرضه پکیج کامل نوستالژی دهه 50 حاوی 3 جلد کتاب و یک عدد فلش مموری 32 گیگ شامل هر آنچه که بر روی 8 حلقه دی وی دی عرضه می شود. قیمت: 290000 تومان. ثبت سفارش: 09901880719</font></div><div><br></div><div><font size="4"><br></font></div><div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: 700;"><div><font size="4">با کلیک بر روی لینک زیر وارد سیستم پرداخت مطمین و آنلاین زرین پال شوید:</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4" style="color: rgb(41, 121, 255); text-decoration-line: none; font-family: IRANSans; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-align: center;"><a href="https://zarinp.al/@nostalgia50" style="color: rgb(41, 121, 255); text-decoration-line: none; font-family: IRANSans; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-align: center;">https://Zarinp.al/@nostalgia50</a></font></div><div><br></div></div></div> text/html 2019-05-14T10:28:17+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده عرضه فایل پی دی اف مجموعه کتب نوستالژی دهه 50 http://nostalgia50.mihanblog.com/post/233 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8360506950/ppppp.PNG" alt=""></div><font size="4"><div><font size="4"><br></font></div>مژده به علاقمندانی که خواستار تهیه فایل پی دی اف اصلی کتاب های نوستالژی دهه 50 با تصاویر رنگی هستند. جهت تهیه فایل هر کتاب یا مجموعه کتب لطفا مبلغ آن را از طریق لینک زرین پال واریز نمایید . درج ایمیل و شماره تماس برای ارسال فایلها ضروری است. فایل کتاب های نوستالژی دهه 50 به ایمیل شما ارسال خواهد شد.</font><div><font size="4"><br></font><div><font size="4" color="#000099">1- فایل پی دی اف کتاب نوستالژی دهه 50 جلد اول: 20000 تومان</font></div><div><font size="4" color="#000099">2- فایل پی دی اف کتاب نوستالژی دهه 50 جلد دوم: 18000 تومان</font></div><div><font size="4" color="#000099">3-فایل پی دی اف کتاب نوستالژی دهه 50 جلد سوم: 17000 تومان</font></div><div><font size="4" color="#000099"><br></font></div><div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: 700;"><font size="4">با کلیک بر روی لینک زیر وارد سیستم پرداخت مطمین و آنلاین زرین پال شوید:</font></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: 700;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: 700;"><a href="https://zarinp.al/@nostalgia50" style="color: rgb(41, 121, 255); text-decoration-line: none; font-family: IRANSans; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-align: center;"><font size="4">https://Zarinp.al/@nostalgia50</font></a></div></div><div><font size="4" color="#000099"><br></font></div></div> text/html 2019-05-12T07:33:48+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده پرداخت سریع وجه، راحت و مطمین از طریق درگاه پرداخت اینترنتی زرین پال http://nostalgia50.mihanblog.com/post/232 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8360190342/photo_2019_05_12_11_59_37.jpg" alt=""> <div><br></div><div><font size="4">قابل توجه کلیه علاقمندان. از امروز می توانید کلیه محصولات معرفی شده در این صفحه ( نوستالژی دهه 50) را به راحتی و با اطمینان کامل با پرداخت آنلاین از طریق درگاه اینترنتی زرین پال در اسرع وقت تهیه و خریداری نمایید. بدین منظور به ستون راست همین وبلاگ ( پرداخت آنلاین) مراجعه فرمایید و با اطمینان کامل هریک از محصولات معرفی شده مد نظر را خریداری فرمایید. در صورت داشتن هرگونه پرسش با شماره 09901880719 تماس حاصل نمایید.&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000">توجه: حتما پس از واریز وجه، آدرس پستی دریافت کننده را به شماره موبایل ذکر شده پیامک نمایید یا از طریق تلگرام قید فرمایید.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: 700;"><font size="4">با کلیک بر روی لینک زیر وارد سیستم پرداخت مطمین و آنلاین زرین پال شوید:</font></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: 700;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: 700;"><a href="https://zarinp.al/@nostalgia50" style="color: rgb(41, 121, 255); text-decoration-line: none; font-family: IRANSans; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-align: center;"><font size="4">https://Zarinp.al/@nostalgia50</font></a></div></div> text/html 2019-05-08T04:24:34+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده پکیج کامل نوستالژی دهه 50 کاملترین مرجع رسمی و معتبر در رابطه با معرفی برنامه های تلویزیون ملی ایران http://nostalgia50.mihanblog.com/post/231 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8359774518/pakkk.PNG" alt=""> <div><br></div><div><font size="4">پکیج کامل نوستالژی دهه 50&nbsp;نخستین و تنها مرجع رسمی و معتبر در رابطه با معرفی سریالهای خارجی و کارتونهای به نمایش درآمده از تلویزیون ملی ایران در قبل از انقلاب است که تهیه آن را به کلیه علاقمندان برنامه های تلویزیون ملی ایران توصیه می نماییم.</font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-05-07T10:27:26+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده هدیه سریالهای میشل استروگف و جزیره اسرار آمیز به خریداران پکیج کامل نوستالژی دهه 50 http://nostalgia50.mihanblog.com/post/230 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8359705384/m_j.PNG" alt=""> <div><br></div><div><font size="4">مجموعه های کامل میشل استروگف و جزیره اسرارآمیز... برای خریداران پکیج کامل نوستالژی دهه 50 ( به سفارشهایی که تا آخر اردیبهشت ماه صورت پذیرد) به <font color="#ff0000">رایگان</font> ارسال می شود. این فرصت را از دست ندهید. ثبت سفارش: 09901880719</font></div> text/html 2019-05-07T05:07:40+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده عرضه سریال جذاب و نوستالژیک جزیره اسرار آمیز با بازی عمر شریف - دوبله http://nostalgia50.mihanblog.com/post/229 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8359669300/MV5BNmUyNmMyMWQtNDcyNS00YzUzLWE5MDItNjk3M2E5OGRhMWQyL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyNjMxNDE2ODU_V1_.jpg" alt=""> <div><br></div><div><font size="4">عرضه دی وی دی سریال جزیره اسرارآمیز (کاملترین نسخه دوبله فارسی) با هزینه ارسال: 35000 تومان. این دی وی دی برای خریداران پکیج کامل (سفارش دهنده تا آخر اردیبهشت) به رایگان ارسال می شود. سفارش: 09901880719</font></div> text/html 2019-05-06T13:49:45+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده . عرضه سریال جذاب و نوستالژیک میشل استروگف - دوبله http://nostalgia50.mihanblog.com/post/227 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8359615868/MV5BZDM5NzhjYTEtYTQxYi00OGVjLWE2ZGItMmI1NDc2ZjY2MGEwXkEyXkFqcGdeQXVyNTI0OTAyNjY_V1_.jpg" alt=""> <div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">عرضه دی وی دی سریال میشل استروگف ( کاملترین نسخه دوبله فارسی) با هزینه ارسال: 35000 تومان. این دی وی دی برای خریداران پکیج کامل (سفارش دهنده تا آخر اردیبهشت) به رایگان ارسال می شود. ثبت سفارش: 09901880719</font></div> text/html 2019-04-26T05:17:05+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده کتاب نوستالژی دهه ۵۰ جلد دوم به روایت تصاویر http://nostalgia50.mihanblog.com/post/129 [http://www.aparat.com/v/Dm5Cn] text/html 2019-04-25T19:26:23+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده کتاب نوستالژی دهه ۵۰ جلد اول به روایت تصاویر http://nostalgia50.mihanblog.com/post/128 [http://www.aparat.com/v/YPLlU] text/html 2019-04-19T13:43:34+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده فروش ویژه پکیج کامل نوستالژی دهه 50 با تخفیف 20 درصد http://nostalgia50.mihanblog.com/post/222 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8357931734/festival_1.png" alt=""><div><br></div><div><font color="#ff0000" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تلفن های ثبت سفارش:</font></div><div><font color="#ff0000" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;09132611074</font></div><div><font color="#ff0000" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;09901880719</font></div><div><font color="#ff0000" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;09383381046&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div> text/html 2019-04-02T07:23:06+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده هرآنچه راجع به برنامه های پخش شده از تلویزیون ملی ایران می خواهید بدانید http://nostalgia50.mihanblog.com/post/212 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8354332950/nostal.PNG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">نخستین و تنها مرجع معتبر در رابطه با معرفی سریالهای خارجی و کارتونهای به نمایش درآمده از تلویزیون ملی ایران در قبل از انقلاب با 3جلد کتاب و 8 حلقه دی وی دی</span></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بهترین هدیه برای بچه های دیروز و پریروز. تلفن ثبت سفارش: 09901880719&nbsp;</font></div> text/html 2019-04-01T16:46:13+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده کانال تلگرامی تلویزیون ملی ایران http://nostalgia50.mihanblog.com/post/188 <font color="#cc0000" size="4">کانال تلگرامی تلویزیون ملی ایران</font><font size="4"> اولین و تنها مرجع معتبر در رابطه با معرفی سریالهای خارجی و کارتونهای به نمایش درآمده از تلویزیون قبل از انقلاب به همراه عرضه کتب و لوح های فشرده مرتبط در این رابطه</font><div><font size="4">با ما در تماس باشید با شماره تلفن 09901880719</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8347721118/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B8_%DB%B2%DB%B9_%DB%B1%DB%B2_%DB%B5%DB%B7_%DB%B3%DB%B0.jpg" alt=""></div> text/html 2019-03-30T04:25:07+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده کتاب نوستالژی دهه ۵۰ ، دو ساله شد http://nostalgia50.mihanblog.com/post/160 <font size="4">به مناسبت سالگرد انتشار کتاب وزین نوستالژی دهه ۵۰..... جناب مسعود مهرابی صاحب امتیاز و مدیر مسوول ماهنامه سینمایی فیلم و یکی از برجسته ترین سینمایی نویسان کشور راجع به این کتاب مرجع در همان زمان چاپ کتاب چنین نوشتند:</font><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8331712092/meh2.PNG" alt=""><font size="4"><br></font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div></div> text/html 2019-03-29T15:20:21+01:00 nostalgia50.mihanblog.com م- عبدالکریم زاده مجموعه کامل مجلات تماشا از نخستین شماره چاپ سال 1349 تا آخرین شماره چاپ سال 1357 http://nostalgia50.mihanblog.com/post/220 &nbsp; &nbsp;<font size="4">دوره کامل مجلات تماشا که در برخی سایتها تا قیمتهای 120000 تومان و 170000 تومان نیز به فروش می رسد را با بهترین کیفیت فقط به قیمت </font><font color="#000099" style="" size="5">75000 تومان </font><font size="4">تهیه نمایید.</font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">تلفن ثبت سفارش: 09901880719<br></font><div><br><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8356126592/tamasha_Copy.PNG" alt=""> </div></div></div>